Dr. Rita Kurnia, M.Ed

Rita Kurnia

Nama: Dr. Rita Kurnia, M.Ed

NIDN: 0025046714

NIP.

Tanggal Lahir: 25 April 1967

Jabatan: Penata Muda

Gelar Akademik: Doktor

Pendidikan S1: UBH Padang, S2 : UKM Malaysia, S3 : UKM Malaysia